Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Nyheter

Eimund Fossum ny rektor på KVT

Av Knut Ståle Nygård •

KVT er en skole med lange og gode tradisjoner og er kjent for høy faglig kvalitet, godt elevmiljø og en svært attraktiv arbeidsplass. Målet er at man kan si det samme også i framtida, sier Eimund Fossum, som 1. august tar over rektorstillingen på KVT.

Eimund har vært ansatt som pedagogisk leder på KVT siden høsten 2013. Før det har han jobbet som lærer i ungdomsskolen, som undervisningsleder på Øya videregående skole og som avdelingsdirektør i Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider.

- Den beste markedsføringa for å rekruttere nye elever er at "gammelelevene" er fornøyde og snakker positivt om skolen. Slik har det alltid vært, og det er viktig at vi fortsatt har fokus på det som har gjort at elevene har vært fornøyde. Høyt faglig nivå handler ikke om at vi bare ønsker elever som er faglig dyktige og lykkes på skolen. Det må være rom for alle, også på KVT, mener nyrektoren.

Eimund er tydelig på at KVT som kristen skole skal ha fokus på hele mennesket og sørge for at elevene får med seg mer enn bare faglig kunnskap.

Glede og spenning
- Når Jostein Brønstad gav beskjed om at han ville ha avløsning i stillingen som rektor, tenkte jeg meg godt om før jeg søkte. Når tilbudet kom gjorde jeg en grundig vurdering der jeg konkluderte med at jeg ville gripe muligheten og prøve meg på nye oppgaver, forteller Eimund.

- Jeg gleder meg til å ta fatt, men det er også med ganske mye spenning jeg går inn i oppgaven. Det er en trygghet at jeg har et svært dyktig lederteam med meg og at KVT har en svært kompetent stab som gjør en flott jobb, tilføyer han.
ny_rektor0001ny_rektor0001
Eimund Fossum skal styre KVT-skuta fra kommende høst.
Fremtidsplaner
Bygningsmassen på KVT er i hovedsak fra 1980-tallet og det er nødvendig med oppgraderinger. Eimund sier at forutsetningene for å kunne realisere utbygging og renovering vil være betydelig bedret om skolen får godkjent søknaden om nytt fagtilbud.

- KVT har søkt om å få starte Medier og kommunikasjon, noe jeg tror og håper at vi får godkjent. Det vil gi oss litt flere bein å stå på og en litt mer solid økonomi, sier Eimund.

- Vi trenger mer plass for elevene, flere og større klasserom og bedre arbeidsforhold for de ansatte. Jeg gleder meg til å være med på å starte et nytt fagtilbud og å jobbe videre med utbyggingsplanene, avslutter Eimund Fossum.
Oppdatert