Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Nyheter

KVT-elevene samlet inn 213.000,-

Av Knut Ståle Nygård •

Årets elevkull ved KVT samlet inn totalt 213.000,- kroner til elevprosjektet. Dette er ny rekord i prosjektsammenheng ved skolen. Pengene går til prosjekter NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband) driver i Elfenbenskysten.

Hope for all
KVT-elevene valgte dette året å støtte prosjektet Hope for all som NLM driver i Elfenbenskysten. Prosjektet gjennomføres i hovedsak i de fattige bydelene i storbyen Abidjan (ca 4.7 mill). Det etableres lokal distriktssentere som driver omfattende oppsøkende arbeid i lokalmiljøet.

Informasjonsarbeidet sprer kunnskap for å bekjempe spredningen av HIV/aids. Sykdommen er svært tabubelagt i samfunnet, og prosjektet ønsker å gi informasjon som kan bidra til at de syke kan leve verdige liv.

NLM driver også Speed-schools, der de som har falt ut av skolesystemet får muligheten til å ta opp pensum raskt, og på den måten komme seg inn i skolesystemet igjen.

Tur til Elfenbenskysten
Fire elever fra aksjonsgruppa for prosjektet fikk anledning til å besøke arbeidet i Elfenbenskysten tidligere i år. De fikk da et godt innblikk i arbeidet som drives, og de har brukt denne kunnskapen i arbeidet med å motivere elever og personale til å yte noe for prosjektet.

Aksjonsdag
Pengene er hovedsaklig samlet inn på aksjonsdagen 18. april. Elevene jobbet da en arbeidsdag der inntekten gikk til prosjektet. Kakesalg, donasjon fra russen og bidrag fra lærerne har også gitt inntekter.
prosjektbildeprosjektbilde
Speed-school hjelper elevene opp på et nivå som gjør at de kan gå inn i ordinær skolegang.
Lærer og skoleprest Frode Lund Winsnes har hatt oppfølgingsansvar for aksjonsgruppen som har jobbet med å organisere innsamlingen. Han er meget fornøyd med årets aksjon.

- Elevene har gjort en kjempejobb, og når resultatet blir ny rekord, er det all grunn til å være fornøyd, sier han, før han tilføyer at han tror det er potensialet for å gjøre det ennå bedre i fremtiden.

Takk til alle som har bidratt!
Det siste store beløpet som kom inn var ca. 13000,- kroner som kom inn i forbindelse med avslutningsfesten for avgangselevene denne uka. Aksjonskomiteen takker alle som har bidratt til det flotte resultatet!
Oppdatert