Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Om KVT

Gaver til skolen

Som privat skole mottar KVT kun 85 prosent av det de offentlige skolene mottar i statstilskudd. KVT mottar kun en symbolsk økonomisk støtte til bygg og anlegg. Det betyr at vi gjennom statsstilskudd til drift og innbetalinger fra elevene også må finansiere de bygningene vi holder til i.

KVT mottok for eksempel ikke statsstøtte for den nye elevstua på KVT som ble tatt i bruk i går (bilde til høyre).

De som ønsker å gi skolen gaver kan betale de inn på kontonummer 3000 19 70581. Vi takker hjertelig til de som gir oss gaver, og lover at midlene vil brukes til det beste for våre elever.
Oppdatert