Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Søker KVT

Studieturer

KVT har lang tradisjon i å tilby studieturer for elever på Vg2 og Vg3. Vi legger nå om opplegget, og for nye elever vil tilbudet om studietur bli gitt på høsten i Vg2.

Høstens turer går til Sveits, Tyskland, Frankrike, Belgia, Malta, Spania, USA og Polen. Turene kobles opp mot elevenes relevante fag.

Turene arrangeres før høstferien. Turene er frivillige og betales av elevene gjennom en forhøyet skolepengesats. De som ikke er på tur får vanlig undervisning på skolen.
Aktive Fredsreiser KVTAktive Fredsreiser KVT
Oppdatert