Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Søker KVT

Ungdomsbedriftene

AngryBirds UB
AngryBirds UB har utviklet en slange som beveger seg ved hjelp av vindkraft og skremmer vekk aggressive måker i hekketida på en naturlig og human måte, slik at barn på skole og i barnehage kan få en bedre hverdag med tryggere utelek.   

Bottleclip UB
BottleClip Ub selger et klips som skal holde sammen to flasker. Produktet er rettet mot idrettsutøvere og idrettslag i Trondheim. Behovet som dekkes er nok væskeinntak til idrettsutøvere.  

Concentrate UB
Til kommunale barneskoler i Trøndelag med et ønske om å hjelpe 3. - 5. klassinger med ADHD/konsentrasjonsvansker tilbyr Concentrate UB en blypenn med innebygd timer/stoppeklokk og poengsystem som skal bedre konsentrasjonen hos dem på skolebenken. Løsningen vår er at barn skal jobbe effektivt når pennen teller ned  en angitt tid av lærer, og når tiden går ut vil pennen vibrere og barnet får et poeng. Når maksimal poengsum er nådd, vil barnet få en forhåndsavtalt belønning av læreren.  

Heat Cover UB
Heat Cover UB tilbyr et varmeteppe som ikke bare reflekterer varmen, men også tilfører varme, slik at man kan forhindre forfrysning. Teppet tilbys til redningstjenester, skianlegg og turisthytter, men er også et produkt som er enkelt å bruke for alle.   

SheepO'hoi UB
SheepO`hoi UB tilbyr et revolusjonerende sauehalsbånd som beskytter sauene mot angrep fra rovdyr. Saueeierne unngår høye dødstall på sine sauer og myndighetene får lavere erstatnings-kostnader.   

Softer Start UB
Softer Start UB tilbyr et spill som lærer de eldste barnehagebarna begreper som de bør kunne til skolestart. Dette er et brettspill der barna lett kan lære seg begreper, ved hjelp bilder, farger og ord. Ved å utvikle et brettspill som hovedsakelig handler om å lære, men også vinne utnytter vi barnas konkurranse-instinkt.    

Social Collective UB
Social Collective UB har som mål å sosialisere ensomme ved hjelp av appen Senior smart. Mange eldre personer sliter med å komme seg ut i hverdagen, og SO-CO vil gå ut å lære bort appen til eldre enten ved å arrangere opplæringskvelder hvor vi inviterer noen eldre som vi skal lære bort appen til, eller reise bort på eldresenter og lære bort appen der.   
sheepohoi_illustrasjonsheepohoi_illustrasjon
Somnus UB
Somnus UB tilbyr en innretning som skal bearbeide og forbedre søvnkvaliteten spesielt hos norsk ungdom i aldersgruppen 14-18 år ved hjelp av en lyd-og-lyskilde kombinert med et program på mobilen. Innretningen inkluderer en sensormatte som tilpasser seg søvnbehov, slik at produktet kan utnyttes på en mer effektiv måte. Overskuddet i bedriften vil gå til forskning innen området, for å videreutvikle teknologi rundt søvn.

Stay Safe UB
Stay Safe UB tilbyr et armbånd til deg som føler du trenger ekstra beskyttelse i de situasjonene du føler deg minst rustet. Armbåndet tilbyr både forsvarsspray og en voldsalarm.

Swimtech UB
SwimTech UB tilbyr et sikkerhetsarmbånd som skal forhindre drukningsulykker blant barn og unge. Gjennom Trondhjems Svømme og Livredningsklub informerer vi om produktet og demonstrerer hvordan det fungerer.
Oppdatert