Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Søker KVT

Toppidrett fotball

Elever som har kommet inn på KVT har anledning til å søke treårig Toppidrett fotball. Her legges det til rette for at elevene kan kombinere skolegang og fotball. 

KVT har i over 20 år hatt et tilbud til ambisiøse fotballspillere som ønsker å kombinere utdanning og fotball. Elevene går på studiespesialisering og har dermed mulighet til full fordypning i for eksempel realfag.

KVT har en unik erfaring i å tilrettelegge skolehverdagen slik at den blir optimal med tanke på skolearbeid og trening. Vi har verdifull erfaring i å tilrettelegge undervisningen for den enkelte opp mot den vanlige treningshverdagen, treningsleirer, kamper og turneringer som spilleren er med på. 

Trenere på toppidrett fotball er Rolf Bjørvik, Ståle Bratseth og Kristoffer Løkberg. Alle har lang erfaring og følger opp hver enkelt spiller på en profesjonell måte. Både vi som er trenere ved tilbudet, skolens øvrige ansatte og skolens ledelse ser på deg som fotballspiller som en verdifull tilvekst til skolen vår!

Vi tilbyr programfag Toppidrett 1 og 2. Sammen med hovedvekt på fotball i kroppsøvingsfaget blir dette 3 treningsøkter i skoletida hver uke. Det legges vekt på teknisk, taktisk og fysisk treningsarbeid med fokus på den enkeltes utvikling. I tillegg kommer det noe teoretisk fordypning i form av foredrag og oppgaveskriving.

Treningene finner sted på kunstgressbanen rett ved KVT-hallen og på Tonstad kunstgressbane i utesesongen. Når vinteren melder sin ankomst flytter vi inn i vår egen hall med topp moderne fasiliteter. I tillegg til idrettshall, har vi egen styrkeavdeling med tredemøller, sykler og styrkeapparater. Vi trener dessuten i Fokushallen. Treningene ligger tidlig på dagen slik at du som spiller skal kunne restituere deg til trening senere på dagen.

Spillere som Guro Reiten, Ingrid Syrstad Engen, Per Ciljan Skjelbred, Markus Henriksen, Jonas Svensson og Mushaga Bakenga har gått på KVTs fotballtilbud. 

Du søker på fotballtilbudet ved KVT på følgende måte: Kryss av for at du velger KVT på www.vigo.no. I tillegg må du sende attester fra klubb, krets eller forbund direkte til [KVT, Østre Rosten 35, 7075 Tiller]. I attestene bør det fremgå hvilken posisjon du har på banen. Inntaket skjer på grunnlag av karakterene, mens attestene danner grunnlag for rangeringen av dem som ønsker programfaget Toppidrett fotball.
illustrasjonsbilder_2017_0049illustrasjonsbilder_2017_0049
Søknadsfristen er 1. mars.

Ved eventuelle spørsmål ring KVT på 72894940 og spørre etter Rolf eller Ståle. Du kan nå Ståle Bratseth direkte på 95842144 eller Rolf Bjørvik på 90115651. Du kan også sende en e-post til stale@kvt.vgs.no eller rolf@kvt.vgs.no .
Oppdatert