Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Nyheter

Annerledes russetid

Av Knut Ståle Nygård •

Russetradisjonene er sterke for avgangselevene i videregående skole. Men denne våren vil russefeiringen se veldig annerledes ut.

Mye i Norge har endret seg etter 12. mars 2020, da statsministeren gikk ut med følgende budskap: "I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid". Skoler, barnehager og høgskoler stengte på dagen, og det ble blant annet innført hytteforbud, reiserestriksjoner og begrensninger i hvordan vi omgås i det daglige. 

Det hele handler om å få alle til å bidra i en dugnad for å begrense smitten av Korona-viruset. Det forventes at alle bidrar, noe som også inkluderer russen, selv om det betyr at russefeiring i tradisjonell forstand ikke kan gjennomføres.

Samme forventning til russen som til alle andre
Politiet, fylkeskommunen og fylkeslegen er tydelige på at forventningene til russen er de samme som til resten av befolkningen, og det er å følge disse rådene:
  • Unngå flere enn fem personer på samme sted samtidig
  • Hold minst 2 meters avstand til hverandre
  • Vask hendene ofte og grundig
  • Host og nys på en måte som ikke sprer smitte
  • Ikke del flasker eller annet som kan bringe smitte med andre 
Politiet kan gripe inn
Politiet skjønner at det er skuffende for russen at russefeiringen blir annerledes i år, men de forventer at russen forstår at smittevern veier tyngre enn fest og moro. Store ansamlinger av folk utgjør en stor smitterisiko.
IMG_6239 (Medium)IMG_6239 (Medium)
Det blir ikke 17. mai-frokost og flaggheising på KVT for russen denne våren.
Det er ikke vedtatt noen lov mot festing, men politiet har allikevel anledning å avslutte arrangementer som utgjør en alvorlig smittefare.

Mer informasjon om pandemien, hygieneråd og smittervern finner du på nettsidene til Helse Norge.

Sprer man smitte ved å dele ut russekort, er et av spørsmålene russen stiller seg. Se mer i denne videoen fra politi, fylkesleg og fylkeskommune.
Oppdatert