Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Nyheter

Bra hjemmeskole, men savner vennene i klassen

Av Knut Ståle Nygård •

Bekjempelse av spredning av Koronaviruset har gjort skolen veldig annerledes for norske ungdommer. KVT-elevene Andrea og Sander sier at de savner klassene sine, men at det meste går bra med hjemmeundervisningen.

Andrea Warland går 3. året på KVT, og hun forteller at det er veldig uvant at det er så strenge restriksjoner i hverdagen.

- Jeg opplever det som ganske ubehagelig, noe jeg tror de fleste føler på. Samtidig skjønner jeg at det er nødvendig, og at det er for det beste. Restriksjonene rundt at vi ikke får vært sosiale med venner, eller trene sammen med laget er nok det som er vanskeligst for min del, sier hun.

Førsteklassingen Sander Bromstad Olsen (1D) mener det er rart å ikke ha samme frihet som man er vant til.

- Det er en slags apokalyptisk stemning over det hele, og man føler at hele verden er satt på pause. Samtidig
så er det jo forståelig at et slikt grep måtte skje. Det er et godt tiltak, og jeg følger rådene som er gitt. Når det er sagt,
så skal det bli utrolig befriende å få leve livet sitt som man vil, og dra dit man vil igjen, fortsetter han.

Mer fleksible skoledager
Sander opplever skoledagene som mer fleksible med hjemmeundervisning og at det gir han bedre kontroll. Han setter pris på å disponere tiden sin til det han kanskje ligger etter med.

- For meg er telefonen et distraksjonsmoment, sier Sander. I den situasjonen vi er i, er det naturlig at vi i klassen kommuniserer på sosiale medier, noe som også kan være distraherende. Men vi kan jo ikke gå glipp av dette heller, i en tid der vi har lite sosial interaksjon ellers, fortsetter han.
 
IMG_0448_edited
Andrea i det som er klasserom i denne perioden. Foto: Privat.
Mye som fungerer bra
Andrea forteller at for henne fungerer fjernundervisning bra i noen fag, men hun synes at det i fag som matematikk er et savn med vanlig undervisning og hjelp fra læreren. Hun sier også at hun synes det er vanskeligere å konsentrere seg når rommet hennes også har blitt klasserommet hennes, men samtidig kan det være lettere å jobbe individuelt når man ikke blir forstyrret av ukonsentrerte medelever.

- Det jeg savner mest fra de vanlige skoledagene, er nok det sosiale i klassen, det å komme på skolen og møte venner hver dag. Ellers savner jeg fotballtreningene og mye av undervisningen. Ikke får vi brukt den nye kantina, heller, sier hun. 

Andrea gir uttrykk for at hun synes lærerne har vært veldig flinke tilpasse seg det digitale. Sander har litt mer blandede erfaringer, der det noen timer har blitt litt kaos på grunn av tekniske problemer.

Sander sier også at han kjenner på at det er et stort ansvar å følge opp skolearbeidet på egen hånd, og at det er lett for at man slakker litt av når man har den friheten han opplever nå. Her må man selv ta ansvar for å følge timeplaner og opplegget til læreren.
20200324_192252 (3)_edited20200324_192252 (3)_edited
Sander har gode arbeidsforhold hjemme på gutterommet. Foto: far Knut Bromstad.
Savner fotballtreningene
Fotballspilleren Andrea gir uttrykk for at det er kjedelig å ikke møte lagvenninner og klassekamerater på fotballtrening.

- Det går mye i styrketrening og løping ettersom alle banene er stengt og vi ikke kan trene samlet. Vi skulle spilt NM-kamper og treningskamper noe i sesongoppkjøringen, noe som det nå ikke blir noe av, tilføyer Andrea.

Håper på russefeiring
Uansett hvordan ting utvikler seg nå, vil sannsynligvis russefeiringen bli preget av korona-epidemien.

- Det er veldig trist at vi kanskje mister ei tid med samhold og felles opplevelser. Men i det store og hele skjønner jeg at det er mange dette er mye verre for, som mister inntekt og jobb osv. Jeg håper restriksjonene vil lettes noe på etterhvert, slik at vi kanskje kan få en form for felles feiring mot sommeren, sier Andrea.

Imponert over elever og lærere
Rektor Eimund Fossum har nå ansvar for elever og lærere som sitter på 500 steder rundt om i bygd og by i Trøndelag, noe han betegner som en annerledes hverdag. Han synes de to første ukene i unntakstilstand har gått over all forventning.

- Både elever og ansatte har tatt utfordringen på strak arm, og jeg er imponert over hvor bra det tross alt går, sier Eimund, som selv kom ut av karantene i dag, etter at en ansatt fikk påvist korona. 

- Det er viktig å være klar over at både elever og ansatte har veldig forskjellige arbeidsvilkår nå. Mange tilbringer skoledagen sammen med resten av familien, noe som kan gå på arbeidsroen løs.

Rektor mener at det er viktig at han klarer å se og gi tilbakemelding til de ansatte, på samme måten som det er lærerens ansvar å se elevene. For kontakten med elever og kolleger er annerledes i denne perioden. Det er ikke mulig å slå av en prat i gangen, i klasserommet eller på personalrommet, men all kontakt må foregå elektronisk.

- Hovedfokuset mitt som rektor har vært å legge til rette for at undervisningen går så normalt som mulig og å gi den nødvendige støtten til de ansatte. Det er fort gjort å føle seg ensom når en sitter hjemme og ikke har direkte kontakt med kolleger og elever, mener han.

Foreløpig ser det ut som om unntakssituasjonen får liten økonomisk betydning for skolen. Det rektor er mest bekymret for, er utfordringer knyttet til å skaffe kvalifiserte vikarer hvis stadig flere av lærerne blir syke utover våren og sommeren.

Gode tilbakemeldinger
Rektor Eimund forteller at elevene gir gode tilbakemeldinger om at lærerne er kreative og flinke til å finne gode måter å undervise på. Foreldre takker også for den gode oppfølgingen elevene får.

- Jeg har de siste dagene fått styrket inntrykk av at vi på KVT har ansatte som er villig til å strekke seg litt lenger og stiller opp når det er behov for det, avslutter han.
Oppdatert