Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Nyheter

Elever trygger fremtiden

Av Knut Ståle Nygård •

Elevaksjonen Trygg fremtid har som mål å forebygge migrasjon fra Etiopia og å hjelpe returnerte migranter tilbake til et verdig liv.

KVT-elevene samler i år inn penger til et prosjekt som Det norske Misjonsselskap arbeider med i Etiopia. Fire elever fra prosjektgruppen har nylig besøkt Etiopia for å få bedre innsikt i de problemene elevprosjektet skal være med å støtte.

Informasjon er viktig når man skal samle inn penger til et slik prosjekt. Aksjonsgruppa, men de fire som var på tur til Etiopia i spissen, informerte mandag denne uka alle KVT-elevene om prosjektet.

Utrygg fremtid for migranter
Mange migranter reiser fra Etiopia for å sikre seg og familien en bedre fremtid. De bruker gjerne hele familiens sparepenger for å betale menneskesmuglere for komme til det landet de ønsker seg. Drømmen er å få jobb og tjene penger, slik at de kan sende penger tilbake til familien.

For mange blir ikke migrasjonen slik de har tenkt. Mange kommer ikke frem til landet de i utgangspunktet ønsket seg til. Mange havner i uverdige arbeidsforhold med så lav lønn at det ikke er noe igjen å sende hjem. Mange blir også utsatt for vold og moderne slavehandel. Dette i tillegg til alle de som dør underveis, for eksempel på tur over Middelhavet.

Hjem igjen
Noen av de som reiser ut klarer å komme seg hjem igjen, men da er situasjonen for mange at de har enda mindre enn før de dro. De er i liten grad i stand til å ta vare på seg selv, og de blir gjerne utstøtt fra sine egne familier. Og det er her Trygg fremtid-prosjektet kommer inn. 

Arbeidet som Trygg fremtid støtter handler om å forebygge at folk fra Etiopia migrerer til en utrygg fremtid i Europa eller andre steder, men det handler også om å hjelpe de som kommer tilbake slik at de kan klare seg selv.
IMG_7165 (2) (Large)IMG_7165 (2) (Large)
Mange engasjerte elever bidrar i arbeidet til aksjonsgruppa. 4 av de fikk reise til Etiopia i forbindelse med prosjektet.
Forebyggingen handler i stor grad om å informere om de risikoene man møter hvis man migrerer. Informasjonen går direkte til de som vurderer å migrere, men også til ledere i menigheter og landsbyer, fordi disse ofte blir spurt til råds av de som ønsker å reise ut.

De som kommer hjem får hjelp til å bearbeide de traumene de sitter igjen med, samtidig som det får hjelp til å etablere sin egen arbeidsplass, som de kan finansiere med mikrolån. Etter hvert som de får etablert egen virksomhet kan de også komme så langt at de trenger flere ansatte. Etter hvert får de bygget seg en trygg fremtid i eget land.

Hva bidrar elevene med?
Gjennom ulike aktiviteter på skolen har aksjonsgruppa allerede samlet inn en del penger. Men det største løftet kommer når elevene om noen uker får fri en skoledag slik at de kan jobbe inn penger til prosjektet. De kan velge å jobbe på sin faste arbeidsplass og gi minimum 500,- til prosjektet, eller de kan prøve å få seg jobb andre steder. Etter å ha hørt engasjerte medelever fortelle om prosjektet i dag, bør alle elevene ha motivasjon for å yte noe til prosjektet.
Oppdatert