Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Nyheter

Fokus på kvinners rettigheter

Av Knut Ståle Nygård •

Elevene som har valgt "Samfunn og ledelse" på KVT har ekstra fokus på samfunnsfag. Denne uka møtte elever fra 2D generalsekretæren i Care Norge.

Gry Larsen jobbet mange år som heltidspolitiker i rikspolitikken før hun for noen år siden begynte som generalsekretær i Care Norge. Care har sitt hovedkontor i Oslo, så møtet med Gry skjedde på Skype.

"I samfunn der halvparten av menneskene hindres i å delta, mister man halvparten av mulighetene. Å løfte kvinnene har vist seg å være den mest effektive måten å redusere fattigdom på. Derfor jobber CARE aller mest med kvinner – fordi det hjelper hele samfunnet vi lever i", skriver Care på sine nettsider.

Gry Larsen forteller at Care Norge ikke ønsker å ha mange ansatte og en stor administrasjon i Norge, men stor aktivitet i de landene der de jobber for kvinners rettigheter. De er stolte over å ha fått tildelt TV-aksjonen i år, og legger stor vekt på at en så stor del som mulig av pengene skal gå til praktisk bistandsarbeid i de landene organisasjonen jobber.

Etablering av spare- og lånegrupper er sentralt i arbeidet til Care, fordi det blant annet gir kvinner muligheter til å skape sin egen arbeidsplass. Organisasjonen har også fokus på familieplanlegging, forebygging av seksualisert vold, likestilling og nødhjelp (www.care.no).

TV-aksjonen har lange tradisjoner i Norge. Organisasjoner som får tildelt aksjonen,  legger en femårsplan for bruk av pengene. Care Norge fikk i år inn 220 millioner kroner som de skal bruke i årene fremover.

Samtalen med ledere som Gry Larsen har flere formål. I tillegg til å snakke om det arbeidet Care driver, fikk hun også mange gode spørsmål fra elevene som handlet om hennes jobb som leder. Gry svarte åpent og ærlig på spørsmålene, slik at vi i etterkant satt igjen med et bilde av hvilken type leder hun er.
skype_moteskype_mote
Gry Larsen hadde tidlig en drøm om å jobbe med bistand, noe hun nå gjør i Care. Hun oppfordret elevene å gå etter sine drømmer.
- Jeg syntes det var veldig flott å få snakke direkte med elevene, og de stilte veldig gode spørsmål, sier Gry i etterkant av samtalen. - Mange spørsmål som er viktig å reflektere rundt som leder, tenker man kanskje ikke over i hverdagen. Sånn sett var møtet med elevene også nyttig for meg, avslutter hun.

Vi takker Gry for velvilligheten og ønsker henne lykke til i det viktige arbeidet Care driver.
Oppdatert