Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Nyheter

Foreldremøte for Vg1 16. november 2021

Av Knut Ståle Nygård •

Nå har du som er foresatt til elev på Vg1 (førsteklasse) mulighet til å bli bedre kjent med skolen. Du er sammen med eleven velkommen på foreldremøte tirsdag 16. november kl. 19.00.

Vi har gleden av å invitere til et todelt foreldremøte, samt mulighet til å få samtaler med kontaktlærer, faglærer, rådgiver eller andre på skolen.

Fellesamling
Første del av samlingen er felles for alle utdanningsprogram. Etter hvert deler vi opp i egne program for de ulike utdanningsprogrammene.

Studiespesialiserende utdanningsprogram vil se nærmere på valg av fag for Vg2 og Vg2. Dette kan være noe uoversiktlig og vanskelig å sette seg inn i, så vi anbefaler foresatte å på forhånd se litt på dette sammen deres sønn eller datter.

Helse- og oppvekstfag samles etter pausen til informasjon om valgmulighetene elevene har på Vg2 og etter Vg2 (påbygging til generell studiekompetanse eller lærlingløp).

Idrettsfag har et mer fastlagt løp gjennom tre år, så de vil bruke tiden etter pausen til å får orientering om aktivitetene i klassen så langt og fag på Vg2 og Vg3.

Påmelding til foreldremøtet
Påmelding til foreldremøtet skjer på eget skjema. Det blir det også anledning til å meldes seg på konferansetid til samtale med kontaktlærer, faglærere, rådgiver, studieleder eller rektor. Påmelding skjer på følgende skjema: https://bit.ly/Foreldremøte_KVT_16_nov. Påmeldingfristen er søndag 14. november kl. 23.59.
PB031126 (2) (Small)PB031126 (2) (Small)
Velkommen til KVT på foreldremøte. Bruk hovedinngangen når du kommer til skolen. Vær obs på at vi har begrenset med parkeringsplasser.
Konferansetider
Oversikt over konferansetider blir lagt ut på Canvas (eleven må finne det) dagen før arrangementet, mandag 15.11. Vær oppmerksom på at dere kan få konferansetid før kl. 19.00. Sjekk med elev om dette gjelder dere. De som blir forhindret å møte, bes gi beskjed om dette til kontaktlærer eller rådgiver Lars Aursand (lars@kvt.vgs.no).