Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Nyheter

Klar for fire hundre nye år

Av Knut Ståle Nygård •

Vi er klare for fire hundre nye år, sa lærer Kåre Kvaløy da han ønsket velkommen til 40-årsfest på KVT i går kveld. Foreløpig går nok ingen planer for skolen så langt frem, men skolen er absolutt livskraftig og det er grunn til å være positive med tanke på fremtiden.

Det var tidlig på 70-tallet at kristne ledere i Trøndelag begynte å sysle med tanken om at det burde etableres en kristen videregående skole i Trondheim. Skolen skulle være et redskap i det kristne arbeidet som organisasjonene drev i byen. Det ble gjort et stort arbeid i å forberede oppstart og å samle inn de nødvendige millionene for å bygge skolen. Historien viser at kristne fra hele Trøndelag engasjerte seg som støttespillere og givere til skolen.

I 40 har KVT tilbydd god skole og et godt kristent miljø for elevene, noe de også tenker å gjøre i fremtiden. Organisasjonene som står bak mener at det  fortsatt er behov for en annerledes skole, der det kristne livssynet og de kristne verdiene blir løftet opp i hverdagen.

Mange vet at det i skrivende stund bygges ved KVT. Skolen vokser og har behov for mer lokaler. Til sommeren står nytt bygg med mange nye undervisningsrom klare. Neste høst vil det bli ombygginger i det “gamle” hovedbygget, der første etasje vil romme ny kantine og andre etasje arbeidsrom for lærerne. I tillegg vil det settes opp et nytt bygg med administrasjon og personalrom. I siste byggetrinn har skolen et ønske om å få bygget en storstue som kan brukes av flere på Tiller enn skolen.

Største kristne skole
Elevtallet er rekordhøyt i år, så skolen trenger mer romkapasitet. KVT er i følge rektor Eimund Fossum er den største kristne videregående skolen i landet, med 527 elever.

Der er ikke et mål å bli like store som de fylkeskommunale videregående skolene, som har plass for over tusen elever, men en viss vekst fremover håper vi på, sa rektor i sin hilsen på jubileumsfesten. Det er også naturlig siden skolen ennå bare har kommet i gang med idrettsfag Vg1.

Jubileumsbok
Sverre Asbjørn Olsen, som har skrevet jubileumsboka som ble presentert under festen, kåserte også om 40-årsjubilanten. Det ble blant et tilbakeblikk på de som hadde jobbet for å få etablert skolen og han fikk også frem en del av det som har endret seg siden oppstarten. Innholdet i kåseriet viser noe av det jubileumsboka inneholder. 

IMG_6775 (Medium)
Siv Mari Forsmark i samtale med tidligere og nåværende styreledere og rektorer.

IMG_6852 (Medium)
Ingunn Helland Rokseth (pedagogisk leder) og Kåre Kvaløy (lærer) ledet festen med stø hånd.

IMG_6816 (Medium)IMG_6816 (Medium)
Fiolinist Jens Nguyen fikk besøk på scenen under sin opptreden. Men han lot seg ikke vippe av pinnen av den grunn.
Jubileumsfesten
Når skolen inviterer til åpen fest som markering av jubileet, er det vanskelig å vite hvor mange som kommer. Frem mot tidspunktet for festen kom stadig flere som ville være med. 

Tidligere ansatte, styremedlemmer og andre venner av skolen kom, men det var ekstra kjekt at en del tidligere og nåværende elever også kom. Det viser at mange setter pris på tiden de fikk være på KVT.

Personalleder Siv Mari Forsmark intervjuet tidligere og nåværende styreledere og rektorer om de periodene de hadde ansvar på KVT, og det var interessant å høre om blant annet utbyggingsprosjektene som har vært gjennomført i løpet av 40 år. Av de andre innslagene kan vi nevnte hilsen fra elevrådsrleder, eierrepresentant, Kristne Friskolers Forbund og en fra det første kullet ved KVT.

Ingen fest uten mat, så i kaffepausen fikk vi kose oss med snitter og søte, gode kaker. Mange benyttet også pausen til å kjøpe den omtalte jubileumsboka.

IMG_6848 (Medium)
KVTs personalkor avsluttet festen med "Velsignelsen".

IMG_6756 (Medium)
Nora Johanne Gran Thon og Ida Marie Mork fremførte sanger "Har du fyr?".


Oppdatert