Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Nyheter

Klart for nybygging på KVT

Av Knut Ståle Nygård •

Fra høsten 2019 tar KVT i bruk en helt ny undervisningsfløy. Det betyr at det blir byggearbeider gjennom hele det kommende skoleåret, men det hindrer ikke skolen i å tilby elevene solid og god undervisning også dette året.
Det første nybygget på KVT stod ferdig til bruk i 1980. Frem til da hadde skolen hatt kveldsundervisning på Heimdal videregående skole. Etter 1980 det har skolen utvidet flere ganger, blant annet i 1995 (auditorium, bibliotek og lesesal), 2007 (idrettshall, garderober og undervisningsrom) og 2014 (elevstue). Gjennom årene har elevtallet vokst, og det begynner igjen å bli trangt om plassen.

I utgangspunktet er planen å gjennomføre en utbygging i tre byggetrinn, sier Ole Johannes Hindenes, som er ansatt som prosjektleder for utbyggingen. Han fungerer som byggeleder og mye av jobben går ut på å koordinere de ulike leverandørenes arbeid. Skolen har valgt å ikke bruke en totalentreprenør i prosjektet, men flere firmaer som får ansvar for hver sine deler av prosjektet.

Ole Johannes forteller at hans oppdrag er å jobbe for realisering av 3 planlagte byggetrinn hvis dette er mulig. Foreløpig er det bestemt at de to første byggetrinnene skal realiseres. Han jobber i dag med å etablere rutiner for å løse byggeprosessen for byggetrinn 1, samtidig som han jobber for å komme i gang med prosjektering av byggetrinn 2. Han trives med å kunne styre dagene sine selv, og en stor del av jobben er å følge opp kontraktene med alle de firmaene som skal inn å gjøre sin del av prosjektet.

IMG_20180726_101437 (Large)
Auditorium, lesesal og bibliotek er jevnet med jorden, og det er klart for å sette opp nytt undervisningsbygg.

Byggetrinn 1 er allerede igangsatt. Siden KVT har lite areal ledig for utbygging av nye bygg, ble vi nødt til å rive et av byggene vi hadde fra før for å frigjøre plass til et rent undervisningsbygg, forteller Ole Johannes. Rivingen er nå gjennomført og byggingen igangsetter om kort tid. Det nye bygget vil inneholde elleve klasserom, seks kontorer, fem grupperom, to mindre lesesaler, verkstedrom for forskerklassen og toaletter.

Det nye bygget vil sammenføyes med eksisterende hovedbygg i alle etasjer. På denne måten kan vi bygge uten å etablere ny heis i dette bygget, forteller Ole Johannes. KVT har allerede to heiser og trappene som er i hovedbygget vil fortsatt være hovedtrapper etter at nytt bygg er på plass. Bygget skal stå ferdig våren 2019 og være klar til skolestart 2019-2020.
BT1BT1
Noenlunde slik vil det nye bygget ved KVT se ut fra sør-vest når det står ferdig til neste sommer.

Byggetrinn 2 (BT2) handler i hovedsak om ombygging av 1 etg. av skolens hovedbygg. Denne etasjen har blitt bygget om flere ganger i årenes løp og er nå litt upraktisk. Blant annet så har gjester som kommer til KVT for første gang utfordringer med å orientere seg. I tillegg vil klasserom i andre etasje bli bygget om til kontorer for lærere og grupperom.

BT1 bilde 2
Slik er skissen av KVT-anlegget slik det vil se ut fra nord-vest til neste sommer. Det nye bygget er det høyeste til høyre.
I første etasje i hovedbygget renskes alle vegger ut og det settes på et tilbygg på nordsiden (mot parkeringen). Tilbygget skal være utformet slik at elever, ansatte og gjester blir ledet frem til en hovedinngang hvor de møter administrasjon og kantine. I tillegg vil etasjen inneholde et litt utvidet personalrom. 

- Vi håper å få åpne og luftige lokaliteter i første etasje som innbyr til at kantinen og administrasjonen blir skolens mest sentrale område, forteller Ole Johannes.

Kostnadsrammen på de to byggetrinnene er vel 60 mill. kroner.  Ole Johannes mener det mest kritiske i prosjektene er å finne samarbeidspartnere (entreprenører) som utfører det de har lovet innenfor de frister som er avtalt.

- Jeg har selv ingen erfaring med hovedentreprenøren som vi har valgt, men vi har sjekket opp med blant annet Aglo videregående skole, Ole Vig videregående skole og flere andre offentlige enheter som har brukt dette firmaet i den senere tid. De får gode referanser og vi har god tro på at samarbeidet og fremdriften skal bli god, avslutter en optimistisk byggeleder.
Oppdatert