Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Nyheter

Motiverte elever på KVT

Av Knut Ståle Nygård •

Søknadsfristen til videregående skole går ut i dag, og elevene i 1C har mange argumenter for at 10. klassinger bør vurdere å sette KVT på førsteønske på vigo.no. Motiverte medelever er ett av argumentene.

En kjapp kartlegging i klasse 1C avslører tre hovedområder der mange sier noe om hva som er bra med KVT. Disse hovedområdene er miljøe, medelever og lærere.

Godt skolemiljø
Godt skolemiljø er vitkig for trivselen, og elevene i 1C beskriver miljøet med følgende uttalelser; Fantastisk miljø, god miljø, bra miljø, godt skolemiljø og veldig bra miljø. Dette underbygger også tallene fra elevundersøkelsen. Trivselen på KVT er jevnt over meget bra.

Elevene liker skole
Elevene i 1C peker blant annet på viktigheten av at elevene på KVT liker å gå på skole, noe som selvfølgelig påvirker læringsmiljøet. Ellers kommer følgende utsagn om medelevene: motiverte elever, gode elever, snille elever og flinke elever.

Noen elever trekkes også frem at elevene på KVT får være med å påvirke i hverdagen. Det er ikke utdypet hva de mener med dette, men et aktivt elevråd er nok en viktig faktor her.
illustrasjonsbilder_2017_0035 (Medium)illustrasjonsbilder_2017_0035 (Medium)
Illustrasjonsbilde: Elevene på KVT peker på godt skolemiljø som viktig kvalitet ved KVT.
Mange gode lærere
Det er tydelig i kartleggingen at elevene har gode erfaringer med mange av lærerne sine. Flinke, dyktige, motiverte og gode er noen av beskrivelsene som kommer opp.
Oppdatert