Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Om KVT

Kvalitet - verdier - trivsel!

Kvalitet, verdier og trivsel

KVT er kjent for godt elevmiljø og høy faglig kvalitet. Kvalitet, verdier og trivsel har de siste årene vært et mye brukt "slagord".

Kvaliteten skal merkes på alle områder i skolehverdagen. Lærerne strekker seg langt for å gi kvalitativt god undervisning, samtidig som de er opptatt av å se den enkelt eleven. Kvaliteten skal også vise seg i godt tilrettelagte omgivelser og godt utstyrsnivå.

Som kristen skole vil det kristne verdigrunnlaget prege det vi gjør. Samtidig som vi formidler kristne verdier og kristen tro, så har vi stor respekt for alle med andre livssyn. 

KVT legger stor vekt på at elevene skal trives. Vi får ofte tilbakemeldinger fra elevene våre om at de trives godt på skolen. Dette er også en viktig forutsetning for et godt læringsmiljø.

Et av tiltakene for å skape trivsel og godt læringsmiljø er at vi i begynnelsen av hvert skoleår er på overnattingstur med alle elever. Denne turen er inkludert i skolepengene.
illustrasjonsbilder_2017_0037illustrasjonsbilder_2017_0037
Oppdatert