Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Om KVT

Korona-informasjon

Skolen har en avgjørende rolle i sosial og faglig utvikling for ungdom. Det følger av opplæringsloven at ungdom har rett til opplæring. Korona-utbruddet kan vare over lang tid. Det har derfor stor betydning at ungdom kan gå på skole i utbruddsperioden, samtidig som smittevernet ivaretas, både for elevene og de ansatte. For å begrense smitte har KVT satt i gang en hel rekke tiltak. På første skoledag vil kontaktlærer gå igjennom dette med elevene.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning på skolen er:

 1. Vær hjemme hvis du er syk
 2. Avstand
 3. God håndhygiene
IMG_20200305_125124 (Medium)IMG_20200305_125124 (Medium)

Når skal elever og ansatte møte på skolen?

Elever og ansatte skal komme på skolen:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ungdommer og ansatte komme tilbake når de er symptomfrie.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte på skolen som normalt.
 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen?

 • Elever og ansatte med luftveissymptomer: Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de er symptomfrie.
 • Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19.
 • Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19

Er det noen elever det må tas spesielle hensyn til?

Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn. Se oversikt her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/er-det-noen-ungdom-og-ansatte-det-ma-tas-spesielle--hensyn-til.

Elever som er i en risikogruppe, må ta kontakt med kontaktlæreren sin, slik at vi kan tilpasse opplæringen.

Foresatte som er i risikogruppe kan kontakte egen lege for å vurdere behov for tilrettelegging av skoletilbudet/hjemmeundervisning for å begrense smitterisiko til hjemmet.

God hånd- og hostehygiene

Elever og ansatte skal vaske hender:

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer til skolen
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Ved synlig skitne hender

Håndvask med såpe og vann er førstevalget. I tillegg er det utplassert håndsprit ved alle innganger til skolen og på alle klasserom.

Godt renhold

Koronaviruset fjernes ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. KVT har gjennomgått og oppdatert sin renholdsplan i tråd med de nasjonale anbefalingene.

Redusert kontakt mellom personer

 • Du skal alltid ha minimum 1 meters avstand til andre, men i klasserommet kan man være tettere. Klasserommene er møblert slik at det er maksimal avstand mellom elevene.
 • Vi ber om at hovedinngangen på skolen og inngangen i idrettsbygget benyttes når du kommer. Ytterdøra i undervisningsbygget skal bare brukes til utgang.
 • Garderobe og oppbevaringsskap for bøker og utstyr er stengt. Det betyr at du må ta med deg de bøkene og det utstyret du trenger til hver dag du er på skolen.
 • Pauser bør tas på klasserommet, så lenge du ikke skal skifte klasserom.
 • Det er anledning til å handle mat i kantina, men maten må spises på klasserommet eller utendørs.
 • Spising på kantina er forbeholdt elever som har hatt fritime, kroppsøving eller undervisning på spesialrom (biologi-, kjemi- og fysikkrom).

Vi viser for øvrig til «Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020» som du finner her https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Rutiner når sykdom oppstår på skolen

Elever:

 • Dersom en elev får symptomer på luftveisinfeksjon mens han/hun er på skolen må eleven avslutte skoledagen snarest. 
 • Eleven varsler lærer hvis han/hun føler seg syk.
 • Eleven skal ikke ta kollektivtransport hjem. 
 • Eleven kan vente på å bli hentet på grupperom i tilknytning til festsalen.
 • Lærer varsler skolekontoret og skolekontoret varsler foreldre til elever under 18 år.
 • Skolekontoret (Eli) gir eleven munnbind og følger eleven på Hildegunn sitt gamle kontor, inne på det gamle kantinekjøkkenet.
 • Dersom eleven blir syk i fritime/studieøkt må eleven selv varsle på skolekontoret dersom man må vente på å bli hentet på skolen Dersom eleven blir syk i fritime/studieøkt må eleven selv varsle på skolekontoret dersom man må vente på å bli hentet på skolen.
 • Ved behov for toalett, skal dette ikke brukes av andre før det er rengjort.
 • De som har vært i kontakt med eleven må vaske hender.
 • Skolekontoret varsler skoleledelsen om sykdomstilfellet.
 • Skolekontoret varsler renhold slik at rom, toalett og andre områder der eleven har oppholdt seg blir rengjort.

Ansatte:

Ansatte som blir syke mens de er på skolen må gå hjem så snart det er mulig. Syke ansatte bør ikke ta offentlig transport. Syke ansatte bør ta på ikke-medisinsk munnbind hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre for å redusere smittespredning.

Oppfølgingstiltak:

Elever og ansatte som får bekreftet covid-19-sykdom skal følges opp av helsetjenesten for å få forsvarlig helsehjelp. Eventuell testing avklares med lege etter gjeldende retningslinjer. Kommunehelsetjenesten vil kartlegge og følge opp nærkontakter til covid-19-positive personer i henhold til gjeldende anbefalinger. Kommunehelsetjenesten skal varsle skolen dersom elever eller ansatte får bekreftet covid-19, og beslutte nødvendige tiltak.

Dersom det er noe du lurer på ta gjerne kontakt med oss på kvt@kvt.vgs.no eller på telefon 72 89 49 40.

Oppdatert