Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Om KVT

Rådgivere og spesialpedagog

Rådgivertjenesten

MHB_miniatyr
Marit H. Bratseth
(marit_h@kvt.vgs.no)    
LA DSC_0014
Lars G. Aursand 
(lars@kvt.vgs.no)   

ULW DSC_0227
Unni L. Windspoll 
(unni@kvt.vgs.no)   
KVT har et profesjonelt rådgiverteam som består  av Unni Lilleberg Windspoll, Lars Gjøra Aursand og Marit Husby Bratseth. Alle rådgiverne har lang erfaring og kan hjelpe elevene med spørsmål om
  • skole og fag
  • utdanning og yrkesvalg
  • studier - både i Norge og i utenlandet
  • søknad til høyere utdanning
  • lærling
  • jobb og jobbsøking
  • lån og stipend
  • personlige og sosiale utfordringer
Alle rådgivere på KVT benytter et forskningsbasert karriereverktøy utviklet ved NTNU. Gjennom profesjonell veiledning legger vi til rette for  at elevene gjør sikrere yrkes-og utdanningsvalg.

Spesialpedagog

Bente Anne Gro Dahl
Bente Dahl
(bente@kvt.vgs.no)

Bente Dahl er koordinator for spesialpedagogiske tiltak. Hun jobber med kartlegging og oppfølging av elever med lese- og skrivevansker, dyskalkuli og andre lærevansker. 

Både elever som har hatt spesiell tilrettelegging i ungdomsskolen og andre som trenger oppfølging får dette. Spes-ped-koordinator, eleven og lærere kommer i fellesskap fram til hensiktsmessige tiltak.
Rådgivere, helsesøster og spesialpedagog formidler også kontakt med annen helsepersonell eller hjelpeinstanser ved behov. 

Du får ikke fravær for å gå til rådgivere eller spes.ped-koordinator, og de har taushetsplikt.
Oppdatert