Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Om KVT

Rådgivere og spesialpedagog

Rådgivertjenesten

MHB_miniatyr
Marit H. Bratseth     
 LA DSC_0014 
Lars G. Aursand    

ULW DSC_0227
Unni L. Windspoll     
KVT har et profesjonelt rådgiverteam som består  av Unni Lilleberg Windspoll, Lars Gjøra Aursand og Marit Husby Bratseth. Alle rådgiverne har lang erfaring og kan hjelpe elevene med spørsmål om
  • skole og fag
  • utdanning og yrkesvalg
  • studier - både i Norge og i utenlandet
  • søknad til høyere utdanning
  • lærling
  • jobb og jobbsøking
  • lån og stipend
  • personlige og sosiale utfordringer
Alle rådgivere på KVT benytter et forskningsbasert karriereverktøy utviklet ved NTNU. Gjennom profesjonell veiledning legger vi til rette for  at elevene gjør sikrere yrkes-og utdanningsvalg.

Spesialpedagog

Bente Anne Gro DahlBente Dahl er koordinator for spesialpedagogiske tiltak. Hun jobber med kartlegging og oppfølging av elever med lese- og skrivevansker, dyskalkuli og andre lærevansker. 

Både elever som har hatt spesiell tilrettelegging i ungdomsskolen og andre som trenger oppfølging får dette. Spes-ped-koordinator, eleven og lærere kommer i fellesskap fram til hensiktsmessige tiltak.

Rådgivere, helsesøster og spesialpedagog formidler også kontakt med annen helsepersonell eller hjelpeinstanser ved behov. 

Du får ikke fravær for å gå til rådgivere eller spes.ped-koordinator, og de har taushetsplikt.

Oppdatert