Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Søker KVT

Studietilbudet på Helse- og oppvekstfag

Studieretningen Helse- og oppvekstfag passer for deg som er interessert i andre mennesker, og som kan tenke deg å utforske denne interessen litt nærmere i videregående skole. På KVT har vi et enestående tilbud, som inneholder mulighet for reiser til andre land og kontinenter, forskning på hva et ”friskt liv” kan innebære samt tilby livsglede for eldre –og for ungdom!  Les mer om helse- og oppvekstfag her.

Vg1 er felles for alle elever på helse- og oppvekstfag. Vi har både fellesfag og programfag. Programfag er de fagene som handler om yrkene vi skal lære noe om. På Vg2 tilbyr KVT barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeider. Oversikt over fagene finner du på vilbli.no. De som har bestått Vg2 kan velge å gå ut som lærling eller å begynne på påbygging til generell studiekompetanse

I faget Yrkesfaglig fordypning er elevene ute i praksis, f.eks. i barnehage, sfo, helsetjenesten eller andre bedrifter inne helse-/oppvekstsektoren. Vi har fokus på læring, mestring og gode opplevelser! Visste du at vi på KVT har et unikt praksistilbud? Du får muligheten til å reise til andre land og kontinenter, delta i forskning på hva et ”friskt liv” kan innebære, samt tilby livsglede for eldre – og ungdom!

På KVT er du en del av en stor skole med inspirerende og engasjerende skolemiljø. Helse- og oppvekstfag har ca 90 elever, og dette gjør at lærerne kan følge deg godt opp både faglig og sosialt, samt at du raskt blir kjent med dine klassekamerater.

Fagbrev og studiekompetanse
På HO går du i to år, før du bestemmer deg om du vil bli lærling eller om du satser på et påbyggingsår for å få studiekompetanse og hoppe videre over på studier i universitet/høgskole. 

For de som skal ut i lære etter Vg2 er nettstedet www.fagopplaring.no nyttig. Trondheim kommune, som er Midt-Norges største lærebedrift, står bak nettsiden.

illustrasjonsbilder_2017_0001illustrasjonsbilder_2017_0001

På KVT tilbyr vi Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Det gjør at du kan gå hos oss i tre år, på samme måte som elevene på studiespesialisering. Slik kan du skaffe deg kunnskap og erfaring innen helse og oppvekst, samtidig som du er kvalifisert til videre studier og voksenliv!

Samfunnet skriker etter flere ansatte i helse- og oppvekstsektoren. Å tenke seg læretid i en bedrift etter Vg2 er både smart og spennende. Lærlingetida for barne- og ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfag er to år, og du får lønn og oppfølging underveis. Etterpå kan du ta fagbrev og bli fagarbeider! Med fagbrevet i hånda har du fremdeles mulighet til å ta Vg3 påbygg, og dermed gå videre på studier.

Kanskje du drømmer om å bli fysioterapeut? Forsker? Ernæringsfysiolog? Ergoterapeut? Førskolelærer? Sykepleier? Politi? Lege? Grip sjansen, vi har det grunnlaget du trenger.

Velkommen til HO på KVT, vi har mulighetene du vokser på!

Oppdatert