Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Søker KVT

Elever om realfagstilbudet på KVT

“KVT har dyktige, engasjerte, kreative og faglig sterke lærere som gir deg hjelp og utfordringer på ditt nivå. Mange flinke og lærevillige medelever gjør læringsmiljøet ekstra bra.

Realfag og forskning henger tett sammen, og jeg har erfart at full fordypning i realfag ikke bare er spennende å ha på videregående, men også et godt utgangspunkt for senere studier og for å forstå mer av vår vitenskapelige verden.

Forskning er fremtiden, og ny kunnskap kan bety en stor forskjell for enkeltmennesket og samfunn både lokalt og globalt. Mulighetene er uendelige og verden trenger mennesker med realfags- og forskningskompetanse!”
medisinstudentmedisinstudent
Ingrid Marie Husby. Gikk ut fra KVT 2007. Studerer medisin ved NTNU med forskerlinje.
Oppdatert