Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Søker KVT

Fag i forskerlinja

VG1: Vanlig studiespesialisering har 30 timer i uka med fellesfag på vg1. Elevene ved forskerlinja må velge teoretisk matematikk (1T). I tillegg til fellesfagene må elevene ved forskerlinja ha faget Teknologi- og Forskningslære X (3t/u).

VG2: Elevene ved forskerlinja må ha matematikkfaget R1 og påbygging til Teknologi- og Forskningslære 1 (2t/u). I tillegg må to av realfagene Fysikk 1, Kjemi 1 og Biologi 1 velges

VG3: Elevene ved forskerlinja må ha matematikkfaget R2. I tillegg må de velge to realfag. Det ene må være fortsettelsen på ett av de to de valgte på vg2.

Beskrivelse av de ulike fagene:

Matematikk 1T, R1 og R2
Forståelse for og bruk av matematikk er essensielt for realfaglig forskning. På forskerlinja må alle elevene ha full fordypning i matematikk: 1T, R1 og R2. Full fordypning og karakter 4 eller bedre er krav for å komme inn på sivilingeniørutdanningen ved NTNU. R1 er også intakskrav for realfagsstudiene, medisin, tannlege, veterinær, ernæring, bioingeniør, tannteknikker og farmasi. En del økonomiutdanninger har også R1 som inntakskrav.

Fysikk 1 og 2:
Fysikk skal gi deg en forståelse av hvordan verden er bygd opp og hvordan den virker. Fysikere studerer alt fra store stjerner og galakser til de aller minste partiklene som finnes. Teknologi er også sentralt i fysikkfaget. Fysikk 1 kreves for opptak til ingeniør og sivilingeniør, medisin og tannlege.

Kjemi 1 og 2:
Kjemi er blitt kalt “the central science”. Det er ikke underlig, siden både vi selv og alt omkring oss er laget av molekyler bygd opp av atomer, og dette er nettopp hva kjemi dreier seg om. Kjemi 1 og 2 er inntakskrav til medisin, tannlege, veterinær, ernæring og farmasi.
fag_forskerlinjafag_forskerlinja
Biologi 1 og 2
I Bi1 er hovedvekten lagt på anatomi og fysiologi. Nervesystem, immunsystem, hjerte og respirasjon er sentrale tema. I Bi2 går vi dypt inn i genetikk, genteknologi, evolusjon og økologi. Begge fag har ekskursjon der vi praktiserer ulike feltmetoder. I tillegg pleier vi dra nytte av det medisinske fakultetet ved NTNU og realfagsbygget på Gløshaugen. Her deltar vi på forelesninger og laboratoriearbeider. Biologi kreves ikke formelt for opptak til studier i Norge, men vi anbefaler det til deg som ønsker å studere medisin og tannlege, genteknologi, idrett, sykepleie og fysioterapi. Om du ikke har karakterer til å komme inn på medisin/tannlege i Norge, er biologi opptakskrav ved universiteter i Polen, Tsjekkia, Ungarn og Litauen.

Teknologi- og Forskningslære: ToFX, ToF1 og ToF2
Teknologi- og Forskningslære skal gi erfaringer med realfag i praksis og skape en arena for undring og nysgjerrighet. Her lærer man å være forsker. Elevene jobber i team med ulike prosjekter, hvor noen av dem er knyttet til bedrifter eller forskermiljø i nærområdet. KVT inngikk partnerskap med Atmel høsten 2013. Teknologi står også sentralt i faget.
Alle elevene ved forskerlinja må ta programfaget ToF1 (5t/u). Faget tas imidlertid over to år. I vg1 har elevene 3 timer i uka og følger kompetansemålene i faget ToFX. I vg2 bygger man på med to uketimer ekstra og får femtimersfaget ToF1.
Oppdatert