Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Søker KVT

Mer om forskerlinja

Forskerlinja gir deg studiekompetanse med en fagsammensetning hvor du har alle muligheter åpne for videre studier på universitet og høgskoler. Du får maksimalt antall realfagspoeng, noe som kan være godt å ha med seg når du skal søke videre på for eksempel medisin, arkitekt, sivilingeniør eller andre studier hvor det er stor konkurranse og høye inntakskrav. I tillegg får du en kompetanse i vitenskapelig tenking og metode som gir deg et fortrinn i videre studier.

Alle elever ved forskerlinja går i samme klasse over tre år. Det legges vekt på et godt læringsmiljø der alle deltar aktivt og med tett samarbeid mellom lærere og elever.

På forskerlinja ønsker vi en praktisk og utforskende tilnærming til realfagene. Dine erfaringer og forståelse av virkeligheten skal være utgangspunkt for praktiske aktiviteter. Refleksjon rundt observasjonene fra disse aktivitetene gir læring.

Tverrfaglig samarbeid står i fokus ved forskerlinja. Fagene integreres i hverandre der det er sammenfallende temaer. Et eksemplel på dette er forskningsprosjekter som spenner over flere realfag og hvor resultatene kommuniseres på norsk eller engelsk. En viktig tanke på forskerlinja er å se verden i et større perspektiv, og dermed vil også fellesfag som samfunnsfag, historie og religion være en viktig og integrert del av linja.
forskerlinje0001forskerlinje0001
Gjennom utflukter til bedrifter og forskningsmiljøer i nærområdet får du se hvilken nytte både du og samfunnet kan ha av realfagene. I vg3 reiser alle elevene på forskerlinja på en obligatorisk utenlandstur. Reisemål er ikke bestemt enda, men kan f.eks være Sveits med besøk på CERN. CERN er verdens største forskningssenter innen partikkelfysikk og kjernefysikk. KVT arrangerte en tur til CERN for elever høsten 2013.
Oppdatert