Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Søker KVT

Samfunn og ledelse

KVT tilbyr Samfunn og ledelse til deg som ønsker å ha litt mere fokus på samfunnsfagene gjennom dine 3 år på studiespesialisering på videregående skole.

Vi håper at du er litt ekstra samfunnsbevisst, ønsker å delta i debatter, ønsker å lære mere om hvordan beslutninger tas og kanskje bli en fremtidig leder i politikk, næringsliv og/eller organisasjoner.

Målet med tilbudet
 • Utfordre unge mennesker til å ta ledelse i politikk, næringsliv og organisasjoner
 • Utfordre unge mennesker til å ta ansvar for å utvikle en større forståelse for menneskeverdet
Tilbudet gir deg mer tid til:
 • å forstå maktforhold og verdivalg i samfunnet
 • å møte ledere i politikk, næringsliv og organisasjoner
 • å trene deg i mediebruk og politikk
 • å lære mer om godt lederskap
 • å dra på ekskursjoner i inn- og utland
 • å praktisere demokrati og påvirkning

Vg1 Demokrati lokalt

Elevene har 2 t/uke med Samfunn og ledelse.

Besøke/besøk av lokale aktører: 
 • Mediebedrifter, f.eks. NRK, Adresseavisen
 • Ledende politikere
 • Kulturinstitusjoner
 • Frivillige organisasjoner
Skrivetrening (skrive fagartikler, leserinnlegg, referat mm, utforme spørsmål og problemstillinger knyttet til demokrati)

Erfaringer med å organisere debatter (p
artidebatt, elevdemokrati, miljøperspektiv)

Vg2 Ledelse nasjonalt

Elevene har Samfunn og ledelse 2 t/uke.

Her er noe av de elevene kan få:
 • Ekskursjon til Oslo (besøk f.eks. i mediebedrifter som Vårt land og TV2, Stortinget, Miljøverndepartementet, Nobels fredsinstitutt, moske, Universitetet i Oslo, LO/NHO, Kirkens Nødhjelp, politiske organer)
 • Skrivetrening (forberede spørsmål til ekskursjoner, bidra med stoff til aviser/media)
 • Lederskolering med etisk tenkning.
klimatoppmøte_16_0003klimatoppmøte_16_0003

I samfunn og ledelse kan det å gjennomføre et klimatoppmøte aktualisere hvordan man jobber med klimaspørsmål internasjonalt.

Vg3 Menneskerettigheter

Elevene har 2 t/uke med Samfunn og ledelse.

Dette er noe av det tilbudet elevene kan få:

 Utenlandsekskursjon:
 • Politiske organer (Europa; Brüssel, Berlin, Haag, Strasbourg - USA; New York, FN)
 • Menneskerettigheter: Hvite busser, Kirkens nødhjelp/Amnesty International/KIA
 • Andre: Sjømannskirken og ambassader
Skrivetrening (forberede spørsmål til ekskursjoner, bidra med stoff til aviser/media).
Oppdatert