Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Søker KVT

Studietilbudet

Med fem parallelle klasser og ca 380 elever på utdanningsprogram for studiespesialisering, tilbyr KVT et bredt utvalg av programfag. Dermed kan vi oppfylle de aller fleste ønsker om ulike fagkombinasjoner.

De fleste elevene som begynner på Vg 1 er usikre på hvilke programfag de kommer til å velge på Vg 2 og Vg 3. Det er derfor viktig at alle elever – uansett klasse på Vg 1 – kan velge fritt blant programfagene på Vg 2 og
Vg 3.

Selv om hver klasse på studiespesialisering er likestilte og likeverdige med hensyn til valgmuligheter, har vi valgt å gi elevene i tre av klassene et spesielt fokus.

Samfunn og ledelse
Forskerlinje
Toppidrett fotball

I begge disse klassene vil noen programfag være mer nærliggende å velge enn andre, men vi understreker samtidig elevenes frihet til å velge andre programfag. En elev som går i forskerklassen kan for eksempel gjerne velge fordypning i fremmedspråk på Vg 3 – og en elev i klassen for samfunn og ledelse kan gjerne ta full fordypning i fysikk.

Elever på studiespesialisering kan også søke om plass på toppidrett fotball. Disse elevene samles også i samme klasse, men som regel sammen med andre elever som ikke har faget toppidrett. Fotballelevene får tilpasset opplegg til klubbene sine. Plassene på fotballtilbudet tildeles umiddelbart etter inntaket til studiespesialisering.

I tillegg til programfagene består timeplanen av fellesfag:
Vg1: Norsk, fremmedspråk, engelsk, matematikk (1P eller 1T), geografi, samfunnsfag, kroppsøving, naturfag og kristendom.
Vg2: (Eldre) historie, norsk, kristendom og kroppsøving.
Vg3: (Nyere) historie, norsk, religion og kroppsøving.

Programfag på Vg1 studiespesialisering
På Vg 1 studiespesialisering er det bare fellesfag, men elever med spesielle interesser/ ferdigheter kan velge enkelte programfag fra Vg 2:

  • Toppidrett fotball for elever som ønsker et 3-årig tilrettelagt opplegg i fotball. Vi viser til egen informasjon om dette tilbudet.

  • Matematikk R1 for elever som har gjort seg ferdig med matematikk 1T på ungdomsskolen.

illustrasjonsbilder_2017_0055illustrasjonsbilder_2017_0055

E-post med mer informasjon om dette blir sendt når 1. inntak er klart. Elever som tas inn ved 2. inntak, kan ikke regne med å få disse tilbudene (gruppene vil vanligvis bli fylt opp etter 1. inntak).

Les mer om hvilke programfag KVT tilbyr her. På denne siden kan du klikke deg inn på lenkene nederst for å se hvilke fag vi tilbyr på de ulike retningene.

Programfag på Vg2/3 studiespesialisering
På studiespesialisering må du fra Vg2 velge ett programområde. KVT tilbyr disse programområdene:

Språk, samfunnsfag og økonomi 
Realfag 

 Vi henviser til www.vilbli.no for nærmere informasjon om utdanningsprogram, programområder og fag.
(KVT tar ikke ansvar for innholdet på eksterne lenker).
Oppdatert