Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Søker KVT

Studieturer

KVT har lang tradisjon i å tilby studieturer. Studieturene foregår på høsten i Vg2.

Høsten 2020 tilbys følgende turer for:
  • Forskerlinja (Sveits)
  • Samfunn og ledelse (Brüssel og Paris)
  • Språkfagene (Tyskland og Spania)
  • Fotball (ikke fastlagt ennå)
  • Helse- og oppvekstfag Vg2 (Malta)

 Turene kobles opp mot elevenes relevante fag.

Turene arrangeres før høstferien. Turene er frivillige og betales av elevene gjennom en forhøyet skolepengesats (ca. 8000,-). De som ikke er på tur får vanlig undervisning på skolen.
P9252403 (Large)P9252403 (Large)
Oppdatert